Glas-in-Loodwacht

Onvoldoende of achterstallig onderhoud vormt een ernstige bedreiging voor monumenten.

 

Dit geldt uiteraard ook voor glas-in-lood. Daarom is de Glas-in-lood-wacht (GILW) opgericht.

 

Deze onafhankelijke inspectiedienst brengt in heel Nederland de status van glas-in-lood zorgvuldig in kaart.

 

Dit maakt het mogelijk om acute en meerjarenplannen op te stellen voor de instandhouding of restauratie van glas-in-lood. 

 

GlasbewerkingsBedrijf Brabant en Van der Wal glas-in-lood zijn aangesloten zjn aangesloten bij de Glas-in-loodwacht. 

 

Meer informatie over GlasbewerkingsBedrijf Brabant vindt u op www.gbb.nl